• Sitemizi misafir olarak gezmektesiniz. Eğer üyemiz değilseniz, misafir olarak sitedeki bir çok aktiviteden faydalanamazsınız. Tüm aktivitelerimizden faydalanabilmek için ücretsiz olarak topluluğumuza dahil olabilir, gerek diğer üyeler ile gerekse İBYS entegratör firma yetkilileri ile sohbet edebilir, konular açabilir, mesajlar yazabilir, anketlere katılabilirsiniz. Kayıt işlemi hızlı, ücretsiz ve çok basittir. Lütfen kayıt bağlantısını tıklayınız.
  • İSGSİS www.isgsis.com Ocak 2019 dan beridir yeni bakanlık sunucularına eğitim verilerini sorunsuz aktarmaktadır. Bu listeye ürün adını yazdırmak isteyen firmalar lütfen https://www.ibyssorucevap.com/yardim/iletisim/ bölümünden site yönetimi ile iletişime geçsinler.
  • İBYS entragratör firma bildirim sistemi: Çevrim dışıdır. Bildirim açma sayfasına ulaşılamamaktadır.
  • İBYS sunucuları çevrim içidir.
  • Eğitim verisi gönderim durumu: Servisler çalışır durumdadır. Eğitim verileri gönderilebilmektedir.
  • E-reçete gönderim durumu: e-reçete sistemi çevrimiçi durumda ve çalışmaktadır.
  • Tehlike kaynak bildirim durumu: Risk değerlendirmesine bağlı olarak bildirimi yapılacak tehlike kaynaklarının bildirim web servisleri ve metotları henüz bakanlık tarafında oluşturulmadığı için İSG yazılımları içinden tehlike kaynağı bildirimi yapılmamaktadır an itibarı ile.
  • Muayene detay bildirim durumu: İş yeri sağlık gözetimi kapsamında çalışan sağlığı çalışmalarından olan çalışan muayenelerinin detay bildirimi yapılacak web servisleri ve metotları henüz bakanlık tarafında oluşturulmadığı için İSG yazılımları içinden muayene detay bildirimi yapılmamaktadır an itibarı ile.
  • Olay bildirim durumu: İş güvenliği kapsamında olay bildirimlerinin detay aktarımı yapılacak web servisleri ve metotları henüz bakanlık tarafında oluşturulmadığı için İSG yazılımları içinden olay bildirimleri detayları aktarımı yapılmamaktadır an itibarı ile.

İBYS Veri Paylaşımı Hakkında

Murat Bayık

Administrator
Site yetkilisi
Kişisel verilerin korunması kanununa dikkat çektikleri için yetkililere teşekkür ederiz.

Bu durumu çeşitli platformlarda dilimizin döndüğünce dile getirmeye çalışıyoruz. Meyve verdiğini görmek güzel.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu MADDE 9
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
(2) Kişisel veriler, 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
a) Yeterli korumanın bulunması,
b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. 12304
(4) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine;
a) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
b) Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
c) Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
ç) Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını,
d) Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
(5) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
(6) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır


İSG yazılımı eğer Yurtdışındaki bir sunucudan yayın yapıyor ise ve Türkiye'deki firma çalışanlarının bilgilerini bu yazılıma yani yurtdışındaki sunucuya giriyor ise internet üzerinden, bu durum ilgili maddeye aykırıdır.

Bahsedilen KURUL izni ve kararı için ise kurulun işler olması lazım. Ancak bu konuda Türkiye'de henüz izin alınacak kurul yok. Henüz oluşturulmadı.
(3) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. 12304
ifadesine istinaden bu şekilde yayınlanmış bir ülke listesi de yok şuan.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (3)
MADDE 21- (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.
(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. (3)
(3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/163 md.)

Satın aldığınız veya kiraladığınız isg yazılımının yutdışından yayın yapıp yapmadığı çok basit IP sorgulaması veya Sunucu sorgulaması yapabilirsiniz

Bunun için ücretsiz siteler var bir kaç örnek paylaşayım sizinle;

Siz de faklı yerlerden sorgulama yapabilirsiniz.

www.clearwebstats.com
www.cutestat.com
Sitesinde resimdeki yere ilgili yazılımın (uygulamanın) adresini yazın sonra lookup'a basın. Bir müddet bekleyin
1546525524019.png

webserver information bölümünden bilgilerinizin nerede depolandığını öğrenin

1546525638715.png

https://isgsis.com.cutestat.com/

Başka bir site ise;
https://sitewherelocated.com
http://www.traceip.net
http://webmaster-tools.php5developer.com/domain-location.html
http://websiteoutlook.com
http://www.clearwebstats.com

Bu örnekleri çoğaltabiliriz.


An itibarı ile İBYS entegratör listesinde bir çok firma var yazılımları yurtdışında olan. En kısa zamanda onları da yurtiçinde görmek dileğimizdir.

Saygılarımızla
 
Güvendesin Türkiye
Son düzenleme:
Üst